Održana sjednica Skupštine IKT Asocijacije VTK/STK BiH

U prostorijama Vanjskotrgovinske /Spoljnotrgovinske komore BiH održana je 6. sjednica Skupštine IKT Asocijacije u čijem su radu učestvovale bosanskohercegovačke IKT kompanije. Na sjednici su usvojeni Izvještaj o radu IKT Asocijacije, kao i Plan rada za narednu godinu, gdje je akcenat stavljen na uspostavu aktivnije saradnje s resornim ministarstvima, djelovanje u cilju unapređenja propisa i uslova poslovanja u ovoj oblasti, kao i povećanje vidljivosti ove asocijacije kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu.

U diskusijama o stanju u ovoj oblasti privrednici su ukazali na konkretne probleme s kojima se susreću u svakodnevnom radu, posebno na neadekvatno obrazovanje i posljedice koje su zbog toga već primjetne, te nedovoljnu brigu nadležnih institucija za IKT sektor i pored ogromnog značaja ovog sektora za razvoj bosanskohercegovačke privrede i društva u cjelini, kao i aktuelnim procesima digitalizacije javne uprave i privrednih subjekata. Istaknuto je, da bi za cjelokupnu zajednicu od velikog interesa bilo osiguranje uslova u kojima bi domaće kompanije, članovi ove Asocijacije, koje angažuju domaće kadrove, te imaju, nude i stalno razvijaju domaća rješenja, bile jedan od ključnih učesnika i nosilaca procesa digitalizacije u našoj zemlji.