Održana sjednica Odbora Udruženja međunarodnih špeditera

Dana 15.10.2020.godine, u prostorijam Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, održana je 22. sjednica Odbora Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.  Na sjednici je razmatran Plan rada za 2021. godinu, te poslovanje špediterskih preduzeća u vrijeme nametnutih mjera protiv pandemije COVID-19.

Kako su istakli učesnici na sastanku, obim poslovanja u proteklom periodu je znatno smanjen nametnutim mjerama. Zatim, da se problemi vezani za poslovanje međunarodnih špeditera trebaju  rješavati sistemski u Udruženju pod pokroviteljstvom Komore, teda  je potrebno uspostaviti bolju saradnje sa državnim organima i institucijama, a posebno sa  Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u cilju osiguranja učešća u izgradnji legislative, koja omogućava kvalitetno i efikasno obavljanje poslova međunarodne špedicije. Na sastanku je predložena inicijativa Odbora Udruženja, kojom se iskazala potreba za organiziranjem zajedničkog sastanaka predstavnika Komore,  Udruženja i  UIO BiH , kako bi se razgovaralo na delegirane teme iz navedene oblasti.

Po navedenim temama iz Dnevog reda, sjednica je rezultirala i zaključcima koji će biti upućeni u daljnju proceduru.