Održana sjednica Odbora Udruženja međunarodnih špeditera

Dana 08.12.2021.godine, u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, održana je 24. sjednica Odbora Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Na sjednici je razmatrana aktualna problematika u oblasti međunarodne špedicije, kao i informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica.

Nakon rasprave po predloženim i usvojenim točkama Dnevnog reda, zaključeno je da se pripreme i obrazlože problemi sa naknadnom ovjerom istupa robe, odnosno razduženjem postupka izvoza (obrazac 3/8), zahtjevom za izmjenu carinske prijave kada je priložen obrazac EUR1 prilikom carinjenja, te upisivanja povlastice po osnovu preferencijalne stope i carinske povlastice. Rasprava se vodila i o problemu sa carinskim skladištima i različitom postupanju u carinskim ispostavama, te je odlučeno da se u narednom periodu posebno obradi tema carinskih skladišta i njihova funkcija.

Obzirom da zaključak sa prethodne sjednice o održavanju skupa špeditera nije mogao biti realiziran zbog Covid 19 pandemije i zabrane okupljanja, jednoglasno je usuglašeno da se na proljeće organizira skup/konferencija špeditera, koji bi trebao biti edukativno-zabavnog karaktera i pod sponzorstvom potencijalnih partnera (iznajmljivači opreme, IT sektor, izvoznici,….).

Po navedenim temama iz Dnevnog reda, sjednica je rezultirala i zaključcima koji će biti upućeni u daljnju proceduru.