Održana sjednica Odbora IKT Asocijacije

U prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine održana VI sjednica Odbora IKT Asocijacije VTK/STK BiH. Sjednici su pored čalanova Odbora prisustvovali i prestavnici Ministarsva komunikacija i transporta BiH. Na sjednici je predsjednik Brano Vujičić podnio izvještaj o radu Asocijacije za period 2016. decembar – juni 2018., te je nakon toga izvršena redovna rotacija na mjestu predsjednika IKT Asocijacije.

Novi predsjednik Asocijacije, gospodin Hamdo Katica istakao je da će svojim iskustvom pokušati doprinjeti radu IKT Asocijacije i raditi na poboljšanju pozicije privrednika u IKT sektoru.

Članovi Odbora su u razgovoru sa pomoćnikom ministra u MKT BiH gospodinom Vlatkom Drmićem razmatrali pitanja od značaja za IKT privredu, između ostalog i o „Strategiji informacionog društa“ i „Politici sektora elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine za period 2017 – 2021. godine i Akcionom planu za realizaciju Politike

Odbor Asocijacije je po svim pitanjima usvojio preporuke i Zaključke koji će biti dostavljeni rukovodstvu VTK/STK BiH i nadležnim institucijama i organima u Bosni i Hercegovini.