Održana sjednica Odbora IKT asocijacije VTK/STK BiH

 

 

Održana je 22. redovna sjednica Odbora IKT Asocijacije Spoljnotrgovinske/Vanjskotrgovinske komore BiH na kojoj su članovi Odbora, osim usvojenog dnevnog reda, razmatrali i brojna pitanja koja se direktno tiču uslova privređivanja IT kompanija u Bosni i Hercegovini.

Osvrćući se na problematiku digitalizacije bh. privrede, istaknuti su brojni nedostaci u većini oblasti i neorganizovanom pristupu sprovođenja procesa digitalizacije i odnosa prema ovoj grani privrede od strane nosilaca vlasti u našem društvu. Ukazano je da ne postoji institucionalni okvir koji bi finansijski podržao razvoj i unapređenja ovog sektora u vidu subvencija kao i podršci pri zapošljavanju mladih kadrova.

Zauzet je stav da se značajnije mora raditi na promociji i predstavljanju domaćih IT kompanija i njihovih softverskih rješenja na domaćem tržištu koja bi se predstavila kroz tematske radionice pojedinim granama privrede s ciljem njihovog unapređivanja poslovanja i digitalizacije poslovnih procesa.

Share This