Održana sjednica Odbora Grupacije organizatora sajmova u BiH

 

 

Obzirom da je pandemija koronavirusa, pored ostalih privrednih sektora, snažno uticala na globalnu sajamsku industriju, pa tako i na domaće sajmove u Bosni i Hercegovini, u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u Sarajevu održana je sjednica Odbora Grupacije organizatora sajmova u Bosni i Hercegovini na kojoj je razmatrana aktualna problematika.

Tokom diskusije posebno je naglašeno da su organizatori sajmova u BiH proglašenjem pandemije korona virusa i uvedenim restriktivnim mjerama (zabrana rada, okupljanja i putovanja) pretrpjeli izuzetno veliku materijalnu štetu koju nikako sami ne mogu nadoknaditi (pogotovo oni koji su po kalendaru imali planirane sajmove u prvoj polovini godine), te da niti jedna od usvojenih mjera za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa, na bilo kom nivou u BiH, nije ovu branšu uzela u obzir. U tom smislu, usaglašeno je da je neophodno hitno tražiti i organizovati sastanke sa svim nadležnim institucijama na državnom i entitetskom nivou s ciljem iznalaženja mogućnosti da se bar malo ublaži pričinjena šteta.

Procjenjuje se da globalna ekonomska šteta od otkazivanja sajmova iznosi oko 15 milijardi eura ukupnog gubitka u proizvodnji samo u prvom kvartalu 2020. godine. Mnoge izložbe i sajmovi u Evropi mogu se preusmjeriti i održati kasnije tokom godine, međutim gubitak prometa u prvoj polovini godine, mnoge kompanije, a posebno u Bosni i Hercegovini, dovodi u ozbiljne poteškoće.

Kratkoročni otkazi ili odlaganja sajmova imaju neposredan i direktni negativni uticaj jer odgađaju planirano poslovanje i prihode. To predstavlja egzistencijalni rizik posebno za mala i srednja poduzeća, kako za izlagače, tako i za kupce (izlagače i posjetioce sajmova). MSP su okosnica evropske ekonomije, pa ih vlade i institucije zemalja članica trebaju tretirati s visokom relevantnošću.

Nakon diskusije zaključeno je, između ostalog, da se odmah upute zahtjevi za održavanje dva hitna sastanka i to:

– sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom finansija i trezora BiH i resornim ministrima entitetskih vlada, na kojem bi se razgovaralo o iznalaženju mogućnosti za saniranje šteta nastalih zbog otkazivanja sajmova, te posebnoj finansijskoj i administrativnoj pomoći za  saniranje posljedica zbog uvedenih mjera protiv širenja pandemije COVID 19 i

– sa entitetskim kriznim štabovima kako bi se od njih dobile jasne preporuke i odobrenja da li se i kada može očekivati popuštanje (ili obustava) uvedenih restriktivnim mjera i zabrane okupljanja i organizacije sajmova, konferencija i sl. događaja, kao i turističkih odnosno poslovnih putovanja, bez čega je nemoguće bilo kakvo dalje planiranje organizacije sajmova do kraja godine.

Na sastanku je razgovarano i o potrebi revizije kalendara sajmova u 2020. godini, obzirom da su brojni domaći sajmovi, koji su trebali biti održani u prvom polugodištu, otkazani, a neki su pomjereni u nove jesenje termine. Po ovom pitanju je zaključeno da se po prikupljanju informacija o otkazivanju, odnosno pomijeranju planiranih termina sajmova, a nakon što se održe traženi sastanci sa predstavnicima institucija u BiH i kriznim štabovima, te dobiju eventualni pozitivni odgovori od njih, napravi i izda revidirani sajamski kalendar.

Share This