Održana sjednica Odbora Grupacije namjenske proizvodnje

U prostorijama Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine održana je sjednica Odbora Grupacije namjenske proizvodnje a na sastanku je razgovarano o aktualnim temama za ovu industriju granu ali i o izvoznim rezultatima u prošloj godini.

Izvoz namjenske proizvodnje Bosne i Hercegovine u 2019. godini, kako je istaknuto na sastanku, iznosio je 212,93 miliona KM, što je poredeći sa 2018. godinom oko 4% više.

Činjenica da su proizvodi namjenske industrije BiH plasirani u skoro 50 zemalja i na svim kontinentima govori da je ova industrija u velikom stepenu izvozno orijentisana i da je svako tržište važno i interesantno.