Održana sjednica Odbora Asocijacije drvne industrije i šumarstva

 

 

Sjednica Odbora Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine održana je 18.06.2020. godine putem Zoom platforme a glavna tema sjednice bila je poslovanje kompanija drvnog sektora u vrijeme pandemije.

Drvni sektor Bosne i Hercegovine, kako je istaknuto, značajno je pogođen negativnim posljedicama pandemije COVID-19. U periodu pandemije kompanije su imale podbačaj izvoza gotovo svih grupa proizvoda u poređenju s prošlom godinom, osim građevinske stolarije. Najveći pad izvoza ostvaren je u aprilu mjesecu, dok se u maju osjeća blagi oporavak, zbog otvaranja tržišta zemalja EU. Također i uvoz je smanjen, kao posljedica smanjenja proizvodnje i izvoza, ali znatno manje nego izvoz.

Tokom rasprave je kazano da su kompanije uglavnom sačuvale radnike i uspjele obezbijediti plate za mart, april i maj mjesec, te da proizvodnja gotovo nije zaustavljana. Međutim, iako su kompanije imale podbačaj prihoda ostala im je obaveza plaćanja poreza i doprinosa u istom iznosu kao i ranije. Ocijenjeno je da zbog smanjene potražnje na međunarodnim tržištima, posebno EU, postoji velika neizvjesnost i bojazan da će ova godina za drvnu industriju biti veoma teška.

I pored toga što je drvna industrija suficitarna grana privrede, kako je istaknuto, proizvođači nemaju nikakvu institucionalnu podršku, doprinosi na plate su jako visoki, a mjere za ublažavanje negativnih posljedica pandemije su bile simbolične ili nikakve za drvni sektor.

Članovi Odbora mišljenja su da će se kompanije sve teže nositi s problemima ako organi vlasti na svim nivoima ne shvate ozbiljnost situacije i potrebu brzog djelovanja. U narednom periodu, neophodno je od nadležnih institucija tražiti :

– da se smanje porezi i doprinosi na plate srazmjerno smanjenju prihoda,
– da se harmonizira prolazak za poslovne osobe uz pozivna pisma i negativan test na COVID- 19 i
– da se iz fonda koji je formiralo Vijeće ministara BiH, tj Odbor za socioekonomsku podršku privredi subvencionira plaćanje testova za radnike kompanija i montažere iz Bosne i Hercegovine koji moraju često ići u zemlje EU, kao i za razna dezinfekciona sredstva.

Članovi Asocijacije očekuju podršku nadležnih institucija s obzirom na poteškoće s kojima se susreću i neizvjesnosti u budućem periodu, a riječ je o sektoru koji ima vlastitu sirovinu i jedini je koji ostvaruje suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni.

Share This