Na sjednici Grupacije proizvođača piva BiH održanoj 31.10.2018. god. u prostorijama Spoljnotrgovinske komore BiH , detaljno su razmatrani podaci o spoljnotrgovinskom prometu piva u posljednjih nekoliko godina. Na temelju posmatranih analiza, uočen je ogroman pad uvoznih cijena piva po hl, iz zemalja okruženja, na prvom mjestu iz Republike Srbije, zatim iz Republike Hrvatske, te iz Republike Slovenije, kao tri najveće zemlje izvoznice piva u Bosnu i Hercegovinu. Prosječna cijena piva po hl iz R. Srbije u prvih osam mjeseci 2018. godine iznosila je 51 KM (što je manje za 53,39% u odnosu na posmatrani period iz 2013. god.) Poređenja radi, u Bosnu i Hercegovinu se iz zemalja koji su tradicionalni proizvožači piva poput Njemačke, Češke, Holandije pa i Republike Irske, uvozi pivo čija je vrijednost po hl. 200 KM i više. Dodatno, prosječna cijena hektolitra piva domaćih proizvođača iznosi cca. 110 KM. Osim toga, cijena sirovine za proizvodnju piva na svjetskom tržištu posljednjih godina bilježe rast, kao i cijene goriva, samim tim i njegovog transporta, ambalaže, te drugih energenata u procesu proizvodnje, tako da bi situacija sa uvoznom cijenom piva trebala biti suprotna padu, što naravno nije slučaj.

Činjenica je da količina uvoza piva posljednjih godina konstantno raste. U prvih osam mjeseci 2018. godine uvezeno je 1.016.082 hl piva u vrijednosti od preko 85 miliona KM. U posmatranom periodu 2017. godina na 2013. godinu, uvoz je povećan za 170 hiljada hl.
Izvoz piva iz BiH u periodu od 2013.-2017. godine skromno se povećavao za oko 3 hiljade hl, i u 2017. godini je količinski iznosio 29 hiljada hl u vrijednosti od oko 2,8 milona KM što je vidljivo iz navedenih grafikona.

U Bosni i Hercegovini posluje samo pet pivara, koje zbog loše poslovne klime, te uvoza koji se količinski povećava svake godine, a smanjuje cjenovno, proizvode sa 50-60% svojih kapaciteta. Kada je u pitanju izvoz, ne smiju se zaboraviti ni necarinske barijere koje se s vremena na vrijeme plasiraju na susjednim nam granicama, što dodatno otežava poslovanje domaćih kompanija.

Industrija piva u Bosni i Hercegovini već godinama posluje u iznimno nepovoljnim uslovima, koji se kontinuirano usložnjavaju, rezultirajući negativnim trendovima u proizvodnji i prihodima. Tradicija pivarstva u Bosni i Hercegovini i vrhunski kvalitet proizvoda domaćih pivara, višestruko nagrađivanih brojnim međunarodnim priznanjima, nedovoljni su za opstanak i održivi razvoj na tržištu kojim dominiraju prekomjeran uvoz i nelojalna konkurencija.

Uočljiva je potpuna dominacija velikih globalnih brandova, koji se za tržište Bosne i Hercegovine najvećim dijelom proizvode u velikim pivarama u susjednim državama.

Izostanak osjetnog poboljšanja uslova poslovanja pivara u Bosni i Hercegovini i poboljšanja u njihovom tržišnom učešću i rezultatima, značio bi neminovan nastavak negativnih trendova i njihovo dalje pogoršanje, vodeći ka postupnom smanjenju pa i obustavi proizvodnje i u preostalim domaćim pivarama.  To bi imalo nesagledivo negativne posljedice na ukupnu privredu, zaposlenost, socijalni položaj i životni standard velikog broja građana, a posredno i znatno umanjenje javnih prihoda koje svojim uplatama domaće pivare osiguravaju.