Održana sjednica Asocijacije grafičke i papirne industrije

 

 

U  prostorijama Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedija Ilidža održana je treća sjednica Odbora Asocijacije grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske komore  Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je istaknuto da Srednja grafička škola treba sa kompanijama da usaglasi koji oblik organizacije nastave najviše  odgovara privredi, kako bi se upisivali učenici na one smjerove koji kompanijama najviše trebaju. Predstavnici Fakulteta i Srednje grafičke škole iskazali su želju da svoje nastavne planove i programe usklade sa potrebama privrede i da se u sistem obrazovanja što više uvodi praktična nastava kako bi budući kadrovi bili više osposobljeni za rad u štamparijama. Prijedlozi nastavnih planova i programa, kako je kazano na sastanku, bit će upućeni kompanijama, kako bi dali svoje konkretne primjedbe i sugestije.

Takođe, istaknuto je da kroz institucije sistema treba urediti odnos između praktične nastave i privrede. Upisna politika svake škole, kako je ocijenjeno, je reklama i potrebno je više promovirati prednost upisa u Srednju grafičku školu.

U okviru druge tačke prezentirani su podaci o proizvodnji, izvozu i uvozu. Tokom prezentacije je istaknuto da je proizvodnja papirne industrije smanjena za 8,4% u 2019. godini u poređenju sa 2018. godinom, dok je grafička industrija imala pad od 3,6%.

Ukupan izvoz grafičke i papirne industrije  u 2019. iznosio je 289.050.101 KM što je za 12,5%  manje  nego 2018. godine. Izvoz celuloze, papirnih i kartonskih otpadaka iznosio je 12.016.379 KM ili 0,7% više  nego u 2018. godini. Proizvodnja i prerada papira je ostvarila izvoz od  222.278.895 KM ili 17,7% manje  nego  u 2018., dok je grafičkih  proizvoda izvezeno u vrijednosti od 54.754.828 KM ili  13,5%  više nego 2018. godini.

Ukupan uvoz  je iznosio 459.892.593 KM ili 0,4% više nego 2018. u okviru čega je uvoz proizvodnje i prerade papira iznosio 360.925.893 KM ili 1,2% više   nego 2018. godine. Uvoz celuloze, papirnih i kartonskih otpadaka iznosio je 47.026.223 KM, dok je uvoz proizvoda grafičke industrije u 2019. iznosio  51.940.477 KM ili 10,3% više nego 2018. godine.

Sastanak je bio veoma koristan jer je pokazao da postoji spremnost obrazovnih institucija, Asocijacije grafičke i papirne industrije i kompanija za većom saradnjom, u cilju unapređenja kadrovske strukture i poslovanja u štamparijama.

Share This