Skupština Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, reizborna, održana je 19.06.2019. godine u prostorijama Komore u Sarajevu. Na sastanku je usvojen Izvještaj o radu Asocijacije u 2018. godine i izabrano rukovodstvo Asocijacije. Odlukom članova Skupštine, novi predsjednik Asocijacije je Branko Marković, zamjenik direktora „Boksit “ Milići, dok su Sabina Heljić, direktorica „TMK Krivaja“ Zavidovići, i Vinko Vrdoljak, direktor „Winer“ Livno, dopredsjednici.

Na sastanku je vođena rasprava oko ostvarenih rezultata drvne industrije u proteklih pet godina i četiri mjeseca 2019. godine. Drvna industrije je u 2018. godini ostvarila izvoz od 1.370.071673 KM ili 36,7% više nego u 2014. U strukturi izvoza učešće najmještaja i ostalih finalnih proizvoda ( građevinska stolarija, ploče i furnir, montažna drvena gradnja, podovi i parketi) činili su 60,1%, a rezana građa i proizvodi šumarstva 39,9%. Uvoz drvnog sektora u 2018. godini iznosio je 389.372.296 KM ili 38,3% više nego 2014. godine. Najveće učešće u uvozu su činili: ploče i furnir,namještaj i građevinska stolarija 72,2%, a rezana građa i proizvodi šumarstva 27,8%. U odnosu na 2014. evidentan je porast uvoza proizvoda šumarstva i rezane građe. Pokrivenost uvoza izvozom je bila 351,8%.

Za četiri mjeseca 2019. godine izvoz drvnog sektora je iznosio 429.074.888 KM ili 4,5 % više nego u istom periodu 2018. Namještaj, građevinska stolarija, ploče,furnir i podovi su imali povećanje izvoza, dok je izvoz proizvoda šumarstva, rezane građe i montažne drvene gradnje smanjen. Uvoz je iznosio 142.682.357 KM ili 19,4% više nego za četiri mjeseca 2018. Pokrivenost uvoza izvozom je bila 300,7%.

U raspravi je istaknuto da i pored dobrih proizvodnih i izvoznih rezultata u 2018. godini, u prvim mjesecima 2019. godine vidi se smanjenje porasta izvoza i značajan rast uvoza proizvoda šumarstva, namještaja, građevinske stolarije rezane građe. I pored toga što je drvna industrija suficitarna grana privrede, proizvođači nemaju nikakvu institucionalnu podršku, doprinosi na plate su jako visoki, sve je izraženiji problem odlaska radne snage i nedostatka potrebnih stručnih kadrova. Također, još uvijek nisu doneseni potrebni propisi u Federaciji BiH iz oblasti šumarstva, ne postoji strategija drvnog sektora, a samim tim ni kompanije nemaju jasnu viziju,još uvijek se izvoze značajne količine šumskih sortimenata, tako da je očekivati da će se stanje u ovoj grani privrede do kraja godine pogoršati ukoliko organi vlasti na svim nivoima ne shvate ozbiljnost situacije i potrebu brzog djelovanja.

Na Skupštini su predložene i neke aktivnosti koje treba da budu sastavni dio Plana rada Asocijacije u 2019. godini i zaključeno je da treba što više isticati potencijale i ostvarene rezultate drvnog sektora, ali i probleme sa kojima se kompanije suočavaju, kako bi nadležna ministarstva preduzela potrebne mjere i donijela propise u cilju stvaranja povoljnijih uslova za poslovanje i izvoz drvnog sektora.