Održana Reizborna sjednica Skupštine Asocijacije grafičke i pairne industrije

U prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH (VTK BiH/STK BiH) održana je Reizborna sjednica Skupštine Asocijacije grafičke i papirne industrije na kojoj je razmatran izbor predsjednika i dva potpredsjednika Skupštine/Odbora Asocijacije kao i članova Odbora. Izbor je obavljen u skladu s Pravilnikom o organizaciji i radu Asocijacije grafičke i papirne industrije VTK/STK BiH.

Usvojen je i izvještaj o radu Asocijacije za prethodne dvije godine, a razmatran je i plan rada za 2023. godinu. Na sjednici je istaknuto da i dalje prvenstveno treba ići u smjeru digitalizacije proizvodnje u kompanijama i izrade softvera za potrebe štamparija. Zaključeno je i da što više treba raditi na unaprjeđenju saradnje s Fakultetom za tehničke studije iz Travnika i Grafičkom tehničkom školom iz Sarajeva radi dogovora o obrazovanju kadrova srednjeg i visokog stepena.