Održana radionica “Unaprjeđenje energijske efikasnosti i upravljanje energijom u industrijskim preduzećima”

Nedavno je u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju i Centra za energiju, okoliš i resurse (CENER 21), održana  radionica na temu “Unaprjeđenje energijske efikasnosti i upravljanje energijom u industrijskim preduzećima”.
Preko 30 učesnika radionice je, svojim interesom, te interaktivnom diskusijom, još jednom potvrdilo da su poboljšanje energijske efikasnosti i uspostava sistema upravljanja energijom ključni alat za ostvarivanje konkurentnosti preduzeća na zahtjevnom međunarodnom tržištu. Takođe je konstatovano da je za ostvarivanje ovog cilja neophodno vršiti kontinuiranu edukaciju kadrova na svim nivoima koji su i pokretači razvoja.
Teme radionice su obuhvatile:
• pregled relavantne zakonske regulative iz oblasti energijske efikasnost u EU i BiH, a koja se odnosi na preduzeća i velike potrošače;
• proceduru provođenja energijskog audita kao prvog koraka u procesu uštede energije;
• izvore finansiranja i olakšice koje bi podržale aktivnosti unapređenja energijske efikasnosti i povećanja konkurentnosti u sektoru proizvodnje;
• zahtjeve standarada ISO 50001, proceduru implementacije i njen značaj.
Tokom radionice, učesnici su, u zanimljivoj diskusiji, iznijeli i niz specifičnosti koje su direktno vezane za njihove sisteme upravljanja energijom i razmijenili iskustva kako to rade drugi.
Zaključak radionice podrazumijeva da je u narednom periodu nužno provoditi aktivnu edukaciju na polju energijske efikasnosti kako bi kompanije smanjile troškove koji su vezani za potrošnju energije, a time povećale konkurentnost svojih proizvoda. Poseban fokus treba biti na interpretaciji zakonskih odredbi koje se odnose na industriju, preduzeća i velike potrošače u kontekstu provedbe energijskih audita i planova poboljšanja energijske efikasnosti uz primjere dobrih praksi.