Održana Radionica „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“

Radionica na temu „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“, u organizaciji Vanjskotrgovinske komora Bosne i Hercegovine i UNDP-a održana je od 27.11.-29.11.2018. godine u Sarajevu.

U toku obuke polaznici su se upoznali sa svim otvorenim programima EU za Bosnu i Hercegovinu poput IPA II, HORIZON 2020, COSME kao i drugim programima EU. Pored toga, na obuci su prezentirani principi upravljanja projektnim ciklusom od programiranja do ocjene postignuća te metodologija pripreme projekta odnosno pristup logičkog okvira kao i metodologija ispunjavanja projektne aplikacije po traženim elementima. Radionica je podržana u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), koji finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Program obuke, koji je bio visoko interaktivan, je omogućio polaznicima da usvoje teoretska i praktična znanja u oblasti pripreme projekata za EU fondove uz podršku eksperata sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti pripreme i implementacije EU projekata.

Polaznici obuke su bili predstavnici MEG partnerskih jedinica lokalne samouprave te njihovih razvojnih agencija.

Predavači na edukaciji su bili: Meliha Gekić-Lerić, mr.sci. Senad Hromić i dr.sci. Elma Kovačević-Bajtal.