Održana radionica “Kako izvoziti građevinske proizvode na tržište Evropske unije-građevinska stolarija”

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju organizirao je 06.02.2019. godine radionicu na temu “Kako izvoziti građevinske proizvode na tržište Evropske unije-građevinska stolarija”.

Na početku radionice dr.sci. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukaciju upoznala je učesnika sa planom edukacija za 2019. godinu. U toku radionice prezentirani su uslovi koje je potrebno ispuniti da bi se građevinska stolarija plasirala na tržište Evropske unije odnosno zahtjevi EU Uredbe o građevinskim proizvodima 305/2011, BAS EN standardi za ispitivanje prozora i vrata i fabrička kontrola proizvodnje sa primjerima iz prakse kao i mogućnosti unaprjeđenja poslovanja kompanija putem finansiranja iz fondova Evropske unije vezano za predmetne proizvode.

Pored toga, predstavljeno je relevantno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine u području građevinskih proizvoda odnosno građevinske stolarije.

Predavači na radionici su bili Alma Bečirović, dipl. ing., Amir Kubat dipl. ing., mr. sci. Zlatan Gackić i mr.sci. Senad Hromić.

Share This