Održana radionica Inovativno poslovanje ohrabrenje za mlade

 

 

Direktorica Instituta za edukaciju Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH Sabrina Teskeredžić učestvovala je na radionici “Inovativno poslovanje ohrabrenje za mlade – Ljudski resursi planiranje i zapošljavanje”, koja je održana u Kantonalnoj privrednoj komori u Tuzli. Ova edukativna radionica, koju je organizovala ICC – International Creativity Company Tuzla u saradnji sa Gradom Tuzla, okupila je mnogobrojne predstavnike poslovnog sektora.

Gradonačelnik Tuzle dr. sc. Zijad Lugavić je u uvodnom obraćanju istakao važnost događaja koji podržavaju mlade ljude u ostanku i doprinosu razvoja u Bosni i Hercegovini. Direktorica Instituta za edukaciju VTK/STK BiH Sabrina Teskeredžić ovom priliko je istakla važnost zajedničkog rada na poboljšanju prilika za mlade u Tuzli i širom Bosne i Hercegovine te usvajanje novih znanja, posebno iz oblasti novih tehnologija i novih inovativnih načina poslovanja, kojima će Komora dati poseban značaj u budućim aktivnostima Instituta za edukaciju.

Na radionici su učesnicima predstavljene inovativne metode upravljanja ljudskim resursima, s korisnim savjetima za pravilno planiranje i zapošljavanje.

Radionica je također obuhvatila temu poslovnih edukacija koje organizira VTK/STK BiH i najboljih praksi za privlačenje i zadržavanje mladih talenata u kompanijama, te je istaknuta uloga domaćih i međunarodnih organizacija za sufinasiranje poslovnih edukacija i podršku pokretanju mikrobiznisa mladih u Bosni i Hercegovini.

Share This