Održana prva radionica „Osnove prava EU“

Dobijanjem kandidatskog statusa Bosna i Hercegovina se treba pripremiti za narednu integracionu fazu, a to su pregovori o članstvu. Iz tog razloga, a u skladu sa iskazanim interesom poslovne zajednice, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je organizovala radionicu „Osnove prava EU“ s ciljem unapređenja postojećih i sticanja novih znanja iz područja evropskih integracija.

Učesnici edukacije imali su priliku da se kroz predavanja i praktične vježbe upoznaju sa specifičnom prirodom EU, instucionalnim ustrojem, izvorima prava, njihovom podjelom i strukturom kao i pretraživanjem i pronalaženjem propisa EU.

Radionica je realizovana u okviru Škole prava EU (ciklus od tri radionice) kroz koju će se polaznici upoznati sa temeljnim pitanjima prava EU, osnovama prava unutrašnjeg tržišta i slobodnim kretanjem roba i usluga sa nedavnim dolaskom šengen zone na granice Bosne i Hercegovine.

Predavač na seminaru bila je Erna Kasumović, koja ima višegodišnje iskustvo na poslovima usklađivanja zakonodavstva u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU. Učestvovala je u izradi velikog broja strategija i akcionih dokumenata u vezi sa procesom evropskih integracija, posebno sa aspekta analize propisa EU i nacionalnih propisa. Trenutno je zaposlena kao pomoćnica direktora u Sektoru za usklađivanje pravnog sistema BiH sa pravnom stečevinom EU, u Direkciji za evropske integracije.