Održana Prezentacija programa Generalnog sistema povlastica Sjedinjenih Američkih Država (GSP)

 

 

Juče, 28.05.2019. godine, u UNITIC Poslovnom centru u Sarajevu, predstavnici Ureda trgovinskog predstavnika SAD (USTR) iz Washingtona, u saradnji sa Ambasadom SAD u Sarajevu, Američkom privrednom komorom BiH (AmCham) i USAID programom “Workforce and Higher Access to Markets Activity” (WHAM), održali su prezentaciju o programu Generalnog sistema povlastica.

Generalni sitem povlastica (GSP) je program koji omogućava zemljama u razvoju (među kojima je i Bosna i Hercegovina) povlašten tretman pri izvozu preko 3.000 proizvoda u SAD.

U prezentaciji koja se nalazi ispod možete pronaći više informacija o GSP programu, kao i načinu na koji se može provjeriti da li je bilo koji proizvod obuhvaćen GSP programom, odnosno može li se izvoziti u SAD po povlaštenom tretmanu.

Korisni linkovi:

Agencije Američke Vlade sa informacijama za izvoznike:

Prezentacija