Održana početna konferencija EQET SEE projekta 8. februara 2022.

Početna konferencija za projekat Unapređenje kvaliteta obrazovanja i obuke u JIE – EQET SEE organizovana je 8. februara 2022. online.

Konferencija je okupila preko 160 zainteresovanih strana, stručnjaka i predstavnika regionalnih i međunarodnih projekata, donatora, međunarodnih organizacija i međunarodnih projekata aktivnih u oblasti stručnog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u predtercijarnom obrazovanju. Organizovala ga je Inicijativa za reformu obrazovanja Jugoistočne Evrope – ERI SEE Sekretarijat, vodeći partner projekta EQET SEE u saradnji sa implementacionim partnerima, VET, agencijama za kvalifikacije i osiguranje kvaliteta i privrednim komorama iz sedam EQET SEE ekonomija: Albanije, Bosne i Hercegovina, Kosovo*, Moldavija, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija i Srbija.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH i Agencije za predškolsko, osnovno i srdnje obrazovanje BiH.

Konferenciju je otvorila gđa Tina Šarić, direktorica Sekretarijata ERI SEE i voditeljica projekta EQET SEE koja je predstavila obrazloženje EQET SEE projekta i njegov kontekstualni fokus. Ivana Živadinović, regionalna koordinatorka projekta i Milica Grahovac, sektorska koordinatorka projekta, predstavile su dvije glavne komponente projekta, komponentu stručnog obrazovanja i obuke (VET) i komponentu osiguranja kvaliteta (QA).

Nakon uvodnih govora i prezentacija projekata, riječ su dobili stručnjaci iz oblasti VET-a i QA-a i društvene održivosti: g. Arjen Deij iz Evropske fondacije za obuku govorio je o trendovima u razvoju, upoređivanju i obnavljanju kvalifikacija u međunarodnom i regionalnom kontekstu dok profesorica Melanie Ehren sa Vrije Universiteit Amsterdam i Istraživačkog instituta UČITE! predstavila evropska kretanja u eksternoj evaluaciji predtercijarnog obrazovanja. Na kraju, profesor Slobodan Cvejić, sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavio je koncept društvene održivosti u kontekstu razvoja obrazovnih sistema i društava.

Kick-off konferencija također predstavlja platformu za komunikaciju sa drugim međunarodnim projektima aktivnim u regionu. Predstavnici Austrijske razvojne agencije, GIZ-a, OeAD-a i SDC-a predstavili su svoje projekte i inicijative i rezultate ostvarene u regionu.

Više o projektu možete naći na: https://www.erisee.org/the-eqet-see-project-kick-off-conference-organised-on-08-february-2022/