Održana nastava u okviru „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“

Nakon uspješnog početka novog ciklusa „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“ u oktobru tekuće godine, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH organizirala je 13. i 14. decembra 2021. godine, peti i šesti, od ukupno 10 planiranih dana nastave u okviru ovog edukativnog projekta.

U okviru petog dana nastave, 13. decembra 2021. godine, polaznicima su se obratili prof.dr. Nenad Brkić sa temom „Promocija izvoza“ i prof.dr. Elvir Čizmić sa temom „Strategije uspješnog pregovaranja“. Šestog dana škole, 14. decembra 2021. godine, predavanje su održali prof.dr. Eldin Mehić, na temu „INCOTERMS 2020“ i „Razvijanje poslovnog plana – kako realizirati izvoz“, te mr.sci. Lejla Čorhodžić na temu „Cijene i kalkulacije u međunarodnoj trgovini“ i „Primjer top-to-bottom i bottom-to-up cjenovne kalkulacije izvoznog posla u vanjskotrgovinskoj praksi u distributivnom modelu“.

Tekući ciklus „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“ je treći po redu ciklus ove škole koji se organizira s ciljem unaprjeđenja i jačanja stručnih kompetencija uposlenika izvozno-orijentiranih bh. kompanija, te samim tim jačanja konkurentnosti bh. kompanija na inostranim tržištima. Nastavu u okviru tekućeg ciklusa pohađa ukupno 11 polaznika ispred 8 bh. kompanija.

Za sva pitanja u vezi sa „Školom vanjskotrgovinskog poslovanja“ možete se obratiti Institutu za edukaciju VTK BiH, upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili pozivom na brojeve telefona 033/566-204 i 033/566-200. Kontakt osoba je gdin. Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u Institutu za edukaciju VTK BiH i voditelj škole.