Održana in-house obuka na temu „Arbitraža u BiH“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je dana 18.12.2019. godine u prostorijama AS Group/Holding za uposlenike kompanija grupacije organizirala jednodnevnu in-house obuku na temu „Arbitraža u Bosni i Hercegovini“.

Cilj edukacije je bio upoznati polaznike sa razlikama između sudskog i arbitražnog rješavanja sporova, sa posebnim naglaskom na prednosti arbitraže i arbitražnog rješavanja sporova. Na edukaciji je prezentirana i uloga arbitara, kao i organizacija i rad Arbitražnog suda pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH, te tarife troškova arbitraže.

Prisutnima se u uvodnom dijelu obratio potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, gdin. Ahmet Egrlić, koji se zahvalio prisutnima što su još jednom prepoznali VTK BiH kao partnera za suradnju u pogledu edukacije, te pohvalio poslovne rezultate i uspjehe koje AS Group/Holding ostvaruje na domaćem i međunarodnom tržištu.

U toku predavanja polaznici edukacije su imali brojna pitanja iz svakodnevnih poslovnih situacija sa kojima se susreću, zbog čega je edukacija poprimila interaktivni karakter. Predavač na obuci je bio prof.dr.sc. Abedin Bikić, a istoj je prisustvovao 31 polaznik.