Održana II sjednica Skupštine Grupacije proizvođača bezalkoholnih pića i voda BiH

Grupacija proizvođača bezalkoholnih pića i voda BiH, koja djeluje pri Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH, 03.11.2021. godine, održala je II redovnu sjednicu Skupštine Grupacije, kojoj su prisustvovale vodeće kompanije iz ove oblasti industrije, čija je osnovna djelatnost proizvodnja bezalkoholnih pića, vode, te voćnih sokova.

U okviru dnevnog reda Skupštine razmatran je i usvojen izvještaj o radu za prethodni period, usvojene su izmjene i dopuna Pravilnika o radu, te Plan rada Grupacije za period 2021/2022. godina.
Također, na Sjednici je diskutovano o Nacrtu novog Zakonu o PDV-u, kao i o prijedlozima realnog sektora u pravcu poboljšanja poslovnog ambijenta i rasterećenja privrede u oblasti indirektnih poreza.

Prekomjeran uvoz vode i ostalih bezalkoholnih pića, zatim skok cijena baznih sirovina i energenata za proizvodnju, kao i prošlogodišnje zatvaranje HoReCa sektora uslijed pandemije, samo su neki od problema sa kojima se suočavaju domaći privrednici, istaknuto je na Sjednici.
Grupacija je također u jednoj od tačaka dnevnog reda, predstavila Analizu sektora proizvodnje i prodaje bezalkoholnih pića, vode i voćnih sokova u Bosni i Hercegovini, koja će u narednom periodu kroz medije biti predstavljena svim zainteresovanim stranama, te široj javnosti.

[wds id=”55″]