Održana II sjednica Odbora Asocijacije OCV STK BiH

Druga po redu sjednica Odbora Asocijacije akreditovanih tijela za ocjenjivanje usklađenosti, sertifikaciju i verifikaciju (OCV), održana je 19.07.2016. godine u prostorijama Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Na sjednici se raspravljalo o Planu rada Asocijacije za 2016/2017. godinu i aktivnostima koje je potrebno preduzeti u cilju zastupanja interesa privrednih subjekata iz ove oblasti.

Aktivnosti na koje se, između ostalog, stavlja akcenat u planu rada Asocijacije, odnose se na podsticanje rješavanja problematike priznavanja dokumenata o ocjenjivanju usklađenosti u zemljama CEFTA i EU i na saradnju sa tijelima za ocjenjivanje usklađenosti u CEFTA regionu.

Takođe, jedan od zaključaka sa sjednice jeste da je neophodno donošenje Strategije infrastrukture kvaliteta koja je jedan od ključnih dokumenata za razvoj bh. tijela za ocjenjivanje usklađenosti, te predstavlja preduslov da domaće laboratorije mogu koristiti sredstva iz EU fondova za razvoj svojih kapaciteta.

U cilju rješavanja aktuelne problematike, prvenstveno je potrebno saradnju sa nadležnim državnim institucijama podići na viši nivo, te se s toga planira organizovanje sastanaka, radionica i okruglog stola, kao prvih u nizu daljih aktivnosti Asocijacije OCV.