Održana edukacija „Uvođenje pune kumulacije i povrata carina – korak do efikasnijeg pristupa tržištu unutar CEFTA-e“

 

 

Vanjskotrgovinska komora BiH i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH organizirali su edukaciju na temu „Uvođenje pune kumulacije i povrata carina – korak do efikasnijeg pristupa tržištu unutar CEFTA-e“.

U okviru edukacije polaznicima je prezentirana Odluka Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini o izmjenama i dopunama Odluke Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini vezanoj za Aneks 4. Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), Protokola o definiciji pojma „Proizvodi sa porijeklom“ i metode administrativne saradnje iz člana 14. stavovi (1) i (3). Također, polaznicima je prezentiran i Prijedlog odluke o nepreferencijalnom porijeklu robe.

Edukacija je ocijenjena kao vrlo uspješna, a istoj je prisustvovalo 30 polaznika.