Održana edukacija o upravljanju bezbjednošću informacija

 

 

Seminar na temu “Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 27001:2013-Sistem upravljanja bezbjednošću informacija” je održan 06.02.2020. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

U uvodnom dijelu seminara, koji je organizirala Komora, učesnicima su se obratili: dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktor Sektora za edukaciju VTK BiH, mr. sc. Esad Mahmutović, direktor FIA-e i prof. dr. Nedim Čaušević, direktor ICS.

Na seminaru je istaknut značaj implementacije ISO 27001 u firmama u smislu zaštite povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti podataka. Ovim standardom, organizacije demonstriraju svojim korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama da posluju s poslovnim procesima na bazi principa sigurnosti i da je poslovna politika usmjerena na stalna poboljšanja u sistemu upravljanja bezbjednošću informacija.

Pored toga, na seminaru su prezentirani konkretni zahtjevi sadržani u standardu kao i primjeri iz prakse te se posebna pažnja obratila na politiku informacijske sigurnosti, sigurnost ljudskih resursa, kontrolu pristupa, kriptografiju, operativnu sigurnost, komunikacijsku sigurnost i sl.

Na seminaru je učestvovalo 39 predstavnika kompanija.

Predavač na seminaru je bio Sanel Livadić.

Share This