Održana edukacija o pripremi projektnih prijedlog za EU fondove

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je radionica na temu „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“ .

Učesnicima radionice, održane od 24. do 26. septembra ove godine u Sarajevu, na početku obuke se obratila dr. sci. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukaciju VTK/STK BiH, koja je upoznala prisutne o edikativnom aktivnostima Komore među kojima su: Škola vanjskotrgovinskog poslovanja, Škola ekonomske diplomatije, FIATA škola špedicije kao i edukacije na temu pisanja aplikacija za EU fondove za koje postaje sve veći interes predstavnika privatnog i javnog sektora.

U toku obuke polaznicima su prezentirani otvoreni EU programi za Bosnu i Hercegovinu poput IPA II, HORIZON 2020, COSME i sl. Centralni dio edukacije bio je posvećen principima upravljanja projektnim ciklusom, pristupu logičkog okvira, metodologiji ispunjavanja EU projektne aplikacije kao i najboljim praksama u pripremi projektnih prijedloga za finansiranje iz EU fondova.

Obuka je bila visoko interaktivna tako da su polaznici bili u prilici da usvoje stručna znanja iz oblasti pripreme projekata za EU fondove uz podršku eksperata sa višegodišnjim iskustvom u pripremi i implementaciji EU projekata.

Prezentacije u toku obuke održale su Aida Daguda, Meliha Gekić-Lerić i dr.sci. Elma Kovačević-Bajtal, te mr. sci. Senad Hromić.