Održana edukacija o povratu carina u CEFTA Stranama i pravilima porijekla kroz PEM Konvenciju

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine organizirala je 23.01.2020. godine  edukaciju na temu „Povrat carina (tzv. DRAW BACK) u CEFTA Stranama i pravila porijekla kroz PEM Konvenciju s revizijom za dublju privrednu integraciju i snažnije trgovinske veze“.

Edukacija, koja je održana 23.01.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu, imala je za cilj, kroz aktivnu diskusiju i primjere iz prakse, upoznati predstavnike poslovne zajednice s punom kumulacijom, povratom carina i pravilima porijekla kroz PEM Konvenciju s revizijom. Povrat carina i puna kumulacija je novina, koja nije do sada bila propisana u CEFTA Sporazumu, a koja je veoma značajna i kapitalna za privredne subjekte koji posluju unutar CEFTA-e. Ovime se privrednim subjektima omogućava velika ušteda kroz povrat carina na korištene repromaterijale bez porijekla prilikom izvoza gotovog proizvoda bosanskohercegovačkog porijekla u okviru CEFTA-e, s obzirom na to da su do sada trebali plaćati određeni iznos carine na repromaterijale bez porijekla.

PEM Konvencijom, kao jedinstvenim pravnim instrumentom, objedinjuju se sva pravila o porijeklu robe s kojom se trguje u okviru ugovora o slobodnoj trgovini između zemalja pan-euro-mediteranskog područja. Kroz PEM Konvenciju, zemljama pan-euro-mediteranskog područja omogućuje se ostvarivanje koristi od zajedničkih pravila i povlaštenog carinskog postupanja. U cilju modernizacije i daljnjeg pojednostavljenja pravila o porijeklu sadržanih u PEM Konvenciji, teče proces sveobuhvatne revizije postojećeg teksta PEM Konvencije, o čemu će također biti riječi na radionici.

Edukaciji je prisustvovalo 28 predstavnika poslovne zajednice i institucija.