Održana edukacija o međunarodnim ugovorima

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine  i Konrad Adenauer Stiftung  su realizirali webinar na temu„Međunarodni ugovori o slobodnoj trgovini i porijeklo robe”.

Na webinaru, održanom 28.10.2020. godine, govorilo se o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, sadržaju ugovora o slobodnoj trgovini, ugovorima o porijeklu robe, te uticaju pandemije koronavirusa (COVID-19) na trgovinu. Učesnici su informirani o implementaciji međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i porijeklu robe. Naglašeno je da je očuvanje slobodne trgovine veoma bitno za održavanje funkcionalnim lanaca opskrbe robom do krajnjeg potrošača u toku i poslije pandemije.

Webinaru je prisustvovalo 65 učesnika.

Predavač na webinaru bila je Elma Demir iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.