Održana edukacija o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH (VTK/STK BiH) i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (APIK) organizirali su seminar “Borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, iskustva i izazovi u privatnom sektoru“.

Učesnici edukacije imali su priliku da saznaju više o etici i integritetu u privatnom sektoru, primjeni standarda ISO 31000 i ISO 37001 u privatnom sektoru, antikorupciji u korporativnoj kulturi, te lobiranju i zakonodavnom okviru lobiranja u zemljama regije.

Predavači su bili prof. dr. Vladica Babić, pomoćnik ravnatelja APIK-a, doktorant Tahani Komarica, stručni savjetnik APIK-a, Ilfet Vejo, pomoćnik ravnatelja APIK-a i dr. sci. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju VTK/STK BiH.

Share This