Održana edukacija “Menadžment performansi i emocionalna inteligencija”

“Menadžment performansi i emocionalna inteligencija“ naziv je seminara održanog 31.1. i 1.2.2023. godine u Sarajevu u organizaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Tokom dvodnevne edukacije učesnici su se upoznali s konceptima upravljanja performansama i emocionalne inteligencije. Istaknuta je važnost menadžmenta performansi u organizaciji, odnosno pojašnjeno kako mjeriti performanse zaposlenika i kako upravljati performansama preduzeća. Pored toga, naglašena je uloga emocionalne i socijalne inteligencije u uspješnom poslovanju preduzeća na način da je istaknut značaj emocionalne i socijalne inteligencije, te veza između emocionalne inteligencija i poslovne komunikacije. Unaprjeđenje performansi preduzeća i emocionalna inteligenciju zaposlenika su direktno vezani za unaprjeđenje organizacijske kulture organizacije.

Predavač na edukaciji je bila Lejla Softić iz kompanije SoftConsulting s.p.