Održana edukacija “Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove”

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je za poslovnu zajednicu u Bosni i Hercegovini organizovala dvodnevnu radionicu „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“ . U toku  edukacije polaznici su upoznati s programima EU relevantnim za kompanije i druge institucije u Bosni i Hercegovini, a koji će se realizirati u periodu 2021.-2027. godina, poput IPA III, Horizon Europe, Single Market Programme, Erasmus+ i drugi.

Pored toga, na obuci su prezentirani principi upravljanja projektnim ciklusom od programiranja do ocjene postignuća, pristup logičkog okvira po svim elementima, formiranje budžeta projekta kao i metodologija ispunjavanja projektne aplikacije po traženim elementima, a učesnicima je predstavljeno i lobiranje u Evropskoj uniji.

Radionica je bio interaktivna, a učesnici su imali priliku da dobiju odgovore na sva pitanja vezano za pripremu projektnog prijedloga za EU fondove.

Predavači na radionici  bili su  Aida Daguda, direktorica CPCD, dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju VTK BiH i mr.sc. Senad Hromić, stručni saradnik Instituta za edukaciju VTK BiH.

Share This