Održana dvodnevna edukacija “Škola javnih nabavki”

 

 

Dvodnevna edukacija “Škola javnih nabavki” je održana 03.03. i 04.03.2022. godine u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

U toku edukacije, prezentiran je proces javnih nabavki po svim elementima kao i praktični primjeri. Posebna pažnja se posvetila planiranju javnih nabavki i istraživanju tržišta, uslovima za pokretanje postupka javnih nabavki, pripremi tenderske dokumentacije, ponudama i evaluaciji ponuda, postupcima pravne zaštite i elektronskim nabavkama.

Predavači na webinaru su bili certificirani treneri za javne nabavke: Amela Karić, Admir Čebić, Amar Kasap, Nedim Džafić, Ilma Mehić-Jusufbašić i Dario Kihli.

Share This