Održana druga sjednica Odbora Asocijacije grafičke i papirne industrije

 

 

Na Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku održan je sastanak Odbora Asocijacije grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Prije početka sastanka članice su obišle Fakultet za tehničke studije, koji je  funkcionalno i savremeno opremljen sa potrebnim učionicama, kabinetima, bibliotekom i pratećom infrastrukturom.

Predstavnici Fakulteta su goste upoznali sa istorijatom Fakulteta, organizacijom studijskih programa, vizijom i misijom. U akademskoj 2011/2012. godini, kako je istaknuto, Fakultet za tehničke studije je ušao u realizaciju novih studijskih programa, otvaranjem novih područja u oblasti tehničkih nauka, građevine, arhitekture i inžinjerske informatike što predstavlja ostvarenje zacrtanih strateških ciljeva o unaprijeđenju i daljnjem razvoju Fakuleta, a samim tim i Univerziteta u Travniku. Naknadno je uveden studijski program za industriju tekstila koji se realizuje i uz praktičnu nastavu u radionicama koje su otvorene na Fakultetu.

Fakultet je 2016. godine dobio akreditaciju koja je visoko ocijenjena.

Na sastanku Odbora su bili i predstavnici Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedija s Ilidže koji su željeli da sa predstavnicima kompanija usaglase koji oblik organizacije nastave najviše odgovara privredi, kako bi se upisivali učenici na one smjerove koji kompanijama najviše trebaju.

Predstavnici Fakulteta i Srednje grafičke škole izrazili su želju da svoje nastavne planove i programe usklade sa potrebama privrede, te da se što više u sistem obrazovanja uvodi praktična nastava kako bi budući kadrovi bili više osposobljeni za rad u štamparijama. Prijedlozi nastavnih planova i programa će biti upućeni kompanijama, kako bi dali svoje konkretne primjedbe i sugestije.

Sastanak je ocijenjen kao veoma koristan i uspješan jer je pokazao da postoji spremnost obrazovnih institucija, Asocijacije grafičke i papirne industrije i kompanija za većom saradnjom, u cilju unapređenja kadrovske strukture i poslovanja u štamparijama.

Share This