Održana četvrta sjednica Odbora Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

 

 

Na održanoj četvrtoj sjednici Odbora Asocijacije drvne industrije i šumarstva vođena je rasprava o poslovanju kompanija drvnog sektora za osam mjeseci 2021. u poređenju sa istim periodima 2020. i 2019. godine.

Trend rasta izvoza se nastavlja. Za osam mjeseci 2021. izvoz drvnog sektora iznosio je 1.073.179.274 KM ili 32,4% više nego u istom periodu 2020., a 21,2% više nego u istom periodu 2019.
Sve grupe proizvoda u poređenju sa istim periodom 2020. imale su veći izvoz, dok je u poređenju sa istim periodom 2019. manji izvoz proizvoda šumarstva, parketa i podova. Učešće izvoza skupine drvo i proizvodi od drveta bilo je 56,2%, dok je učešće izvoza namještaja i montažnih kuća iznosilo 45,8%.
U posmatranom periodu ostvaren je uvoz od 303.610.139 KM ili 3,4% više nego u istom periodu 2020., tako da je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 353,4%.

Kompanije su uložile velike napore kako bi ostvarili dobre izvozne rezultate. Zbog značajnog porasta cijena sirovina i repromaterijala, koji u nekim slučajevima iznosi i preko 100%, kompanije će morati usklađivati prodajne cijena gotovih proizvoda, ali vodeći računa da budu konkurentne. Nedostatak sirovine je i dalje veliki problem, jer se još uvijek velike količine šumskih sortimenata, a posebno rezane građe izvoze. Iako je potražnja za proizvodima finalne prerade drveta velika, proizvođači ne mogu da prihvate sve narudžbe zbog nedostatka sirovina.

I pored toga što je drvna industrija suficitarna grana privrede, proizvođači nemaju nikakvu institucionalnu podršku, doprinosi na plate su jako visoki, tako da je pitanje da li će kompanije moći da podnesu porast minimalne plate, iako su svjesni da do povećanja plata mora doći kako bi zadržali radnike.

Na sastanku su predstavnici “Enova” održali prezentaciju: Okolinski prihvatljivo upravljanje organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom sektoru u Bosni i Hercegovini sa naglaskom na drvnu industriju u kojoj je istaknuta opasnost zagađivača POPs , zbog čega trenutno rade na pravljenju detaljnog inventara po kompanijama.

Share This