Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine je dana 29.04.2021. godine održao 91. hitnu sjednicu Odbora. Pored članova Odbora Udruženja, te predsjednika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, g-dina. Ahmeta Egrlića, pozivu za prisustvo su se odazvali predstavnici Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, predstavnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i predstavnik Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Razlog sazivanja hitne sjednice bilo je razmatranje Nacrta Pravilnika o CEMT dozvolama, koji je Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine kreiralo i dostavilo Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, radi njegovog daljnjeg prosljeđivanja Udruženju međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta i dobijanja mišljenja po istome. Nakon održane rasprave po navedenome, te sublimiranja svih prijedloga, primjedbi i sugestija na nacrt Pravilnika, te nakon razmatranja pitanja koja su članovi Odbora delegirali na samoj sjednici, jednoglasno su usvojeni odgovarajući zaključci i inicijative, koje će, u skladu sa aktima Odbora Udruženja i Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Odbor Udruženja dostaviti organima Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na odlučivanje i dalje postupanje.

Pored navedenoga, Odbor Udruženja je zauzeo stav da se krene sa pripremom i procedurama za sazivanje i organiziranje izborne Skupštine Udruženja, a koja će se realizirati kada to epidemiološke mjere, uzrokovane pandemijom COVID-19, budu dozvoljavale.