Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, održao je svoju 78. sjednicu, na kojoj su još jednaput potvrđeni ranije doneseni zaključci o načinu definiranja podzakonskog akta kojim se utvrđuju uvjeti i kriteriji raspodjele CEMT dozvola, što je i pretočeno u mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o CEMT dozvolama.

Pored toga, Odbor je bio jednoglasan u stavu da je i ove godine, baznu kvotu italijanskih CEMT dozvola potrebno preraspodjeliti u identičnom omjeru kao i prošle godine, tj. 35 za Euro 5 (što iznosi 210 italijanskih CEMT dozvola za Euro 5) i 12 za Euro 6 (što iznosi 96 CEMT dozvola za Euro 6).

Aktivnosti za održavanje sastanaka Mješovitih komisija, također su bile tema sastanka, pri čemu je zaključeno da je nužno održavanje sastanaka Mješovitih komisija sa SR Njemačkom, Austrijom, Poljskom i Rumunijom, a što će biti i predmet zahtjeva prema nadležnim organima. Uz ovdje navedena i druga aktualna pitanja, na sjednici je zaključeno da je potrebno pažljivo odabrati teme ovogodišnjih Susreta prijevoznika u Zenici 09. i 10.11.2018.godine, a ujedno su i definirani metodologija i rokovi za pripremu Plana rada Udruženja za 2019.godinu.