Održana 7. sjednica Odbora Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuetiteskom cestovnom prijevozu putnika

Na održanoj 7. sjednici Odbora Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuetiteskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, kojoj su prisustvovali i predstavnici Privredne komore Republike Srpske i Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne  i Hercegovine, razmatralo se o zaprimljenoj obavijesti o podnošenju ostavke predsjednika i člana Odbora Udruženja koji je imenovan Odlukom Skupštine Udruženja dana 24.06.2021.godine, g.Dejana Mijića. Imenovanje novog predsjednika izvršeno je u skladu sa odredama Pravilnika oorganizaciji i radu Udruženja VTK BIH i sljedeći sa kandidaske liste i najvećim brojem glasova pruzeo funkciju predjednika/potpredsjednika Odbora.

Po tačkama dnevnog reda Odbor Udruženja je razmatrao i plan rada za 2023.godinu. Pored toga razmatrajući aktuelno stanje i problematiku u djelatnosti međunarodnog i međuentiteskog cestovnog prijevoza putnika, Odbor Udruženja naglasio je da se ponovo proslijede donešeni zaključci nadležnim institucijama na koje nisu dobili odgovore, kao i mogućnosti organizacije niza sastanaka sa predstavnicima državnih i entitetskih institucija na kojima bi se razgovaralo o upućenim zaključcima.