Održana 7. Izborna Skupština Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

 

 

U prisustvu predsjednika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, gospodina Ahmeta Egrlića, direktorice Sektora za transport i komunikacije, gospođe Sabrine Teskeredžić, i predstavnika entitetskih institucija i entitetskih komora, dana 20.05.2022.godine, u prostorijama VTK/STK BiH, održana je 7. izborna Skupština Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Na sjednici Skupštine usvojen je novi Pravilnik o organizaciji i radu Udruženja, kao i Poslovnik o radu Skupštine. Novi Pravilnik i Poslovnik omogućuju neometan rad i aktivnosti Udruženja, obzirom da isti sada predviđaju online usvajanje zapisnika, odluka i inicijativa.

Na sjednici je izabrano novo rukovodstvo Udruženja. U prvih šesnaest mjeseci na funkciju predsjednika Udruženja izabran je Zvonko Šušak (Interagent-Mo d.o.o. Gradiška), a dopredsjednici su Sanja Kapetanović (Meridian a.d. Banja Luka) i Željko Predojević (Špedicija Globus d.o.o. Gradiška). Članovi Odbora su: Amer Drkenda (Interlogistic d.o.o. Sarajevo), Ferid Šehović (Ida-sped d.o.o. Sarajevo), Zdenko Pehar (Schenker d.o.o. Sarajevo), Dražan Petričušić (Vid d.o.o. Tomislavgrad), Biljana Mićić (Limun šped d.o.o. Doboj) i Duško Jevtović (Nelt d.o.o. Istočno Sarajevo).

Osnovne smjernice i zadaci Odbora Udruženja u njihovom četverogodišnjem mandatu, bit će identificiranje problema u oblasti špedicije i aktivnosti za njihovo prevazilaženje.

Share This