Održana 5. sjednica Odbora Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika

Dana 03.03.2022.godine, u Uredu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Mostaru, održana je 5. sjednica Odbora Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Na početku sjednice prisutnim članovima Odbora Udruženja i gostima, obratio se dr.sc Vjekoslav Vuković, dopredsjednik VTK/STK BiH, prilikom čega je izrazio podršku dosadašnjem i budućem radu Udruženja. Dopredsjednik Vuković je istakao značaj ovog Udruženja, te informisao prisutne o aktivnostima Komore u dijelu koji se odnosi na sektor transporta.

Sjednici su prisustvovali i predstavnici entitetskih ministarstava, Federelanog ministarstva prometa i komunikacija i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.

Razmatrajući aktuelno stanje i problematiku u djelatnosti međunarodnog i međuentitetskog cestovnog prijevoza putnika, uvažavajući trenutno teško ekonomsko stanje bh firmi i potrebu za poboljšanje uslova rada firmi koja se bave međunarodnim i međuentitetskim cestovnim prijevozom putnika, Odbor je jednoglasno usvojio nekoliko zaključaka koji će biti dostavljeni nadležnim bh institucijama.

Po navedenim pitanjima, sjednica je rezultirala i zaključcima, a koji će biti upućeni u daljnju proceduru.