Održana 4. sjednica Odbora Grupacije proizvođača bezalkoholnih pića i voda BiH

 

 

Danas je u prostorijama Spoljnotrgovinske komore BiH u Sarajevu, održana 4. sjednica Odbora Grupacije proizvođača bezalkoholnih pića i voda Bosne i Hercegovine.

Sjednici su prisustvovali predstavnici svih 7 kompanija koje čine Odbor Grupacije.
Na samom početku, predsjednik Komore Ahmed Egrlić, uručio je zahvalnicu predsjedavajućem Grupacije, Harisu Musliću iz kompanije Coca-Cola HBC BH Sarajevo. Zahvalnica predstavlja priznanje za dugogodišnje predano i aktivno učešće u radu same Grupacije u okvirima komorskog sistema.

Na sastanku je predstavljena analiza spoljnotrgovinske razmjene bezalkoholnih pića i voda u razdoblju 2019./2020. i prvi kvartal 2020./2021. god. U godišnjoj analizi obim spoljnotrgovinske razmjene voda i sokova za 2020. god. vrijednosno je iznosio 204,7 mil. KM. Od čega je izvoz iznosio 46,4 mil. KM, a uvoz 158,4 mil. KM. Konstatovano je da je u prošloj godini došlo do smanjenja izvoza (-12,1%) i uvoza (-14,5%) u odnosu na 2019. god. te je rečeno da je došlo do pada potrošnje ovih proizvoda generalno. U protekloj godini, najteže su bile pogođene kompanije koje rade sa HORECA sektorom, ali da je uočljivo blago poboljšanje situacije popuštanjem epidemioloških mjera, kako u regionu tako i u zemljama Zapadne Evrope i Bliskog Istoka, na kojima posluju kompanije iz ovog sektora, rečeno je na sastanku.

Na sjednici se još govorilo o planu aktivnosti Odbora Grupacije za naredni period i o daljem djelovanju prema organima vlasti u BiH.

Predsjedavanjem Odborom Grupacije za naredni period, preuzela je Vitinka a.d. Kozluk, te se zauzeo stav da se krene sa pripremom i procedurama za sazivanje i organizovanje Skupštine Grupacije bezalkoholnih pića i voda BiH, u septembru mjesecu ove godine.

Share This