Održana 33. sjednica Odbora Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika

Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine je dana 25.05.2021. godine održao 33. sjednicu Odbora. Na sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, te predstavnik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednici se razmatrao Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole, koji je Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine kreiralo i dostavilo Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, radi njegovog daljnjeg prosljeđivanja Udruženju prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika i dobijanja mišljenja po istome. Nakon održane rasprave po navedenome, te sublimiranja svih prijedloga, primjedbi i sugestija na prijedlog Pravilnika, te nakon razmatranja pitanja koja su članovi Odbora delegirali na samoj sjednici, jednoglasno su usvojeni odgovarajući zaključci, koje će Odbor Udruženja dostaviti organima Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na odlučivanje i dalje postupanje.

Pored navedenoga, Odbor Udruženja je zauzeo stav da se krene sa pripremom i procedurama za sazivanje i organiziranje izborne Skupštine Udruženja.