Dana 26.03.2019.godine, održana je sjednica Odbor Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Pored tekućih pitanja, ugostili smo predstavnike kompanije Intereuropa RTC d.d. Sarajevo. Oni su predstavnike Odbora upoznali sa problemima s kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju, razmijenili iskustva o špediterskom poslu, ali i predložili konkretne načine rješavanja pojedinih pitanja.

Pored navedenog, iniciran je prijedlog za održavanje sastanka sa predstavnicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH i kandidirane teme.

Kako je članom 7. Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 30/01 i 72/13) propisano da zakone i druge propise iz oblasti vanjskotrgovinske i carinske politike, transporta i finansija, sporazume, ugovore i druge dokumente o trgovini i investicijama koji se zaključuju sa drugim zemljama, nadležni organi bosne i hercegovine obavezno dostavljaju komori radi pribavljanja mišljenja.

S tim u vezi, na Prednacrt Zakona o carinskim prekršajima BiH, neki članovi su dostavili prijedloge i komentare, a integrirana verzija teksta će biti proslijeđena rukovodstvu Vanjskotrgovinske komore BiH radi upućivanja u dalju proceduru.

Sljedeća sjednica Odbora je planirana za 6. mjesec.