Održana 20. Sjednica Odbora IKT Asocijacije

Dana 31.03.2022.godine održana je on line 20. redovna sjednica Odbora IKT Asocijacije Spoljnotrgovinske/Vanjskotrgovinske komore BiH na kojoj su članovi odbora, pored usvojenog dnevnog reda, razmatrali i brojna pitanja koja se direktno tiču uslova privređivanja IT kompanija u Bosni i Hercegovini.

Dogovoreno je da se pripreme konkretna pitanja i teme radi pripreme radnog sastanka sa Agencijom za javne nabavke BiH, Uredom za razmatranje žalbi BiH i Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kako bi se rješavali nagomilani problemi prilikom objavljivanja javnih nabavki i njihovoj realizaciji iz domena IT industrije. Podržana je inicijativa Američke trgovačke komore AmCham BiH za smanjenje carinskih stopa prilikom uvoza IT opreme u BiH kako bi se na taj način pojeftinila i olakšalo investiranje u IT opremu u nadolazećim procesima digitalizacije bosanskohercegovačke privrede i društva u cjelini.

Zaključeno je da se izvrši analiza prijedloga oko umanjenja/ukidanja PDV-a na informatičke usluge i radove, kako bi se u narednom periodu mogao organizovati sastanak sa Upravom za indirektno oporezivanje i drugim nadležnim institucijama po ovom pitanju.