Održana 2. sjednica Odbora Grupacije organizatora sajmova u BiH

U prostorijama Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine 11.05.2021. god. održana je druga sjednica Odbora Grupacije organizatora sajmova u BiH, na kojoj je razmatrana aktuelna problematika.

Uslijed pandemije izazvane koronavirusom, te u skladu s odlukama o zabrani održavanja javnih skupova, mnogi međunarodni sajmovi u BiH koji se uglavnom održavaju u zatvorenim prostorima, bili su primorani da otkažu ili su odgodili svoja održavanja. Time su pogođeni ne samo organizatori sajma, nego i niz drugih djelatnosti i radna mjesta koja prate organizaciju samog događaja, te se sa sigurnošću može reći da je sajamska djelatnost u BiH dovedena u pitanje, zaključci su sa današnje sjednice Odbora Grupacije.

Na Sjednici Odbora Grupacije razgovarano je o inicijativama za unapređenje poslovanja koje je Grupacija organizatora sajma BiH u prethodnom periodu upućivala nadležnim institucijama, kao i o planu aktivnosti za naredni period, te o donošenju Pravilnika o kategorizaciji sajmova koji će imati za cilj da iznađe pozitivna rješenja i pomoć organizatorima međunarodnih sajmova u BiH.