Održana 2. redovna sjednica Skupštine Grupacije organizatora sajmova u Bosni i Hercegovini

 

 

U Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine održana je 2. redovna sjednica Skupštine Grupacije organizatora sajmova u Bosni i Hercegovini dana 02.12.2021. godine.

Na sjednici prisutni su se posebno osvrnuli na izuzetno otežan rad u uslovima pandemije korona virusa, štete koje su pretrpjeli otkazivanjem svojih sajmova, te istakli potrebu da je neophodno da se blagovremeno donesu i propišu uslovi za organizaciju i održavanje sajamskih i kongresnih događaja u 2022 godini, kako bi se organizatori istih mogli na vrijeme pripremiti i ispoštovati te uslove.

Između ostalog, na sjednici su razmatrani i jednoglasno usvojeni godišnji akti Grupacije, te određeni pravilnici kojima se uređuju uslovi za organizaciju međunarodnih sajmova u Bosni i Hercegovini.

Također, zaključeno je da se do kraja decembra ove godine od svih organizatora sajmova prikupe podaci i objavi Kalendar sajmova za 2022 godinu, a koji će biti objavljen na web stranici VTK BiH, te elektronskim putem proslijeđen domaćim i međunarodnim ambasadama i komorama.

Share This