Održana 18. Sjednica Odbora IKT Asocijacije

Dana 26.10.2021.godine održana je on line 18. redovna sjednica Odbora IKT asocijacije VTK/STK BiH u novom sazivu, na kojoj je pored članova Odbora prisustvovao i predsjednik Asocijacije grafičke i papirne industrije VTK/STK BiH. Po usvojenom dnevnom redu razgovarano je o mnogim pitanjima od kojih bi izdvojili pitanje unapređenja saradnje grafičke i IKT industrije. Dogovorena je dalja saradnja u pogledu zahtjeva i potreba grafičke industrije prema IKT industriji sa jedne strane, kao i sagledavanje postojećih domaćih IT rješenja kojima raspolažu bosanskohercegovačke IKT kompanije, a mogu biti primjenjive u sektoru grafičke i papirne industrije, te da se u narednom periodu održi ponovni sastanak sa konkretnim prijedlozima.

Usvojena je i inicijativa da se prema Asocijacijama svih privrednih grana koje djeluju u VTK/STK BiH uputi poziv uspostavljanja međusobne saradnje IKT sektora sa ostalim privrednim granama i način kako jedni drugima možemo pomoći u cilju ubrzavanja i unapređivanja poslovnih procesa i postizanju kvalitetnih rezultata, te da na ovaj način pokrenemo proces digitalizacije BiH privrede u iščekivanju sveobuhvatnijeg i ubrzanijeg procesa digitalizacije BH društva od strane državnih institucija.

Dogovorena je i organizacija radnih sastanaka sa Vijećem ministara BiH, Ministarstvom transporta i komunikacija BiH, nadležnim ministarstvima finansija svih nivoa vlasti, Upravom za indirektno oporezivanje BiH, Agencijama za bankarstvo BiH i Republike Srpske, Centralnom bankom BiH, u cilju iznalaženja dodatnih mogućnosti pomoći IKT industriji kao strateškoj grani privrede, kao i unapređenju privrednog ambijenta i olakšica koje bi mogle da očekuju IKT firme u narednom periodu, u cilju dodatnog osnaživanja i podsticanja razvoja kako njih samih tako i cjelokupne privrede u Bosni i Hercegovini.