Održana 13. sjednica Odbora IKT Asocijacije

Odbor Informaciono komunikacijskih tehnologija Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine je u Sarajevu, 13.02.2020.godine, održao svoju 13. sjednicu  kojoj su prisustvovali članovi odbora: Avacom Group, BH Telecom, HT Eronet, PING d.o.o, JAPET d.o.o, ZIRA d.o.o., X SOFT d.o.o i Privredna komora Republike Srpske, a poziv je upućen i ostalim nadležnim institucijama BiH kao i Privrednoj komori FBiH.

Sjednica Odbora je nastavak aktivnosti preduzetih u 2019.godini, slijedom čega je razmatran predloženi dnevni red sa fokusom na dvije tačke, organizaciju Konferencije Cyber sigurnost i Konferencije o digitalizaciji i obrazovanju.

Naglašeno je da će se sa svim relevantnim institucijama Bosne i Hercegovine, koje bi trebale biti uključene u realizaciju ovih zadataka, nastaviti razgovori te u narednom period formirati radne grupe koje će biti zadužene za organizaciju.

Zaključeno je da se u budućem radu Odbora IKT Asocijacije aktivno uključe Privredne komore Republike Srpske i predstavnici Federalne komore Bosne i Hercegovine radi zajedničkog djelovanja, jer će se samo tako moći  postići uspjeh i pomoći najbrže rastućoj industriji u svijetu, a to je upravo informatičko komunikacijska industrija. Na sastanku je donesen zaključak da se pokrenu i pripremne aktivnosti za organizaciju 17.maja,  Svjetskog dana tekomunikacija koji će se i ove godine tradicionalno obilježiti u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH Sarajevo.