Održana 11. Skupština Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTK/STK BiH

 

 

Na nedavno održanoj, 11. Skupštini Udruženja međunarodnog cestovnog prijevoza tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, pored usvajanja izvještajno-planskih akata, te usvojenim izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine ovog Udruženja kako bi se primjenile dostupne elektronske forme odlučivanja, razmatrana su i pitanja koja su članovi Skupštine delegirali na samoj sjednici i po istim doneseni odgovarajući zaključci i odluke.

Pored članova Skupštine Udruženja, pozivu za prisustvo su se odazvali predstavnici Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Granične policije Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, te predstavnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacije i Privredne komore Federacije BiH. Neizostavno prisustvo ovakvim događajima je i predstavnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, u čije ime se prisutnima obratio g. Nihad Bajramović, generalni sekretar Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, koji je naglasio da se radi o najjačem i najaktivnijem Udruženju u Vanjskotrgovinskoj komori, te da su pitanja iz oblasti transporta značajna i vrlo česta (gotovo neizostavna) tema na sastancima različitih organa Komore.
U sklopu predviđenog dnevnog reda 11. Skupštine Udruženja, pored pitanja izmjene legislative iz oblasti transporta i carina, donesena je i odluka kojom se traži ponovno upućivanje inicijative nadležnim organima za pokretanje postupaka potpisivanja Sporazuma za međusobno oslobađanje od plaćanja PDV-a u transportu sa Republikom Hrvatskom, Slovenijom, Mađarskom, SR Njemačkom i Češkom Republikom. Na Skupštini je odlučeno da se pokrene inicijativa prema nadležnim organima u Bosni Hercegovini za rješavanje pitanja kažnjavanja vozača kada prijave policijskim organima u Republici Hrvatskoj da su im migranti nasilno ušli u tovarni prostor.
U skladu sa aktima Udruženja i Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, sve inicijative i odluke, Udruženje dostavlja organima Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na odlučivanje i dalje postupanje.

Share This