Održan webinar „Želite li bolje surađivati koristeći online alate?/Zoom platforma“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa organizacijom i-platform/Dijaspora za razvoj Bosne i Hercegovine organizirala je 14.04.2020. godine online radionicu na temu „Želite li bolje surađivati koristeći online alate?/Zoom platforma“.

Radionica je održana putem Zoom aplikacije, a imala je za cilj da upozna polaznike sa alatima koje nudi Zoom platforma, s ciljem organizacije poslovnih online sastanaka, konferencija i edukacija.

Nakon ove radionice polaznici će posjedovati vještine da samostalno kreiraju, upravljaju i moderiraju profesionalne poslovne online sastanke, te distribuiraju relevantne sadržaje polaznicima (dokumenti, prezentacije, video sadržaj, itd.). Online radionici su prisustvovala 43 učesnika iz 14 gradova.