Održan webinar „Upravljanje rizicima poslovanja u doba krize“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizovala je webinar na temu „Upravljanje rizicima poslovanja u doba krize“.

U uvodnom dijelu webinara, koji je održan 28.05.2020.godine u prisustvu 21 učesnika, obratili su se dr. sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukaciju VTK/STK BiH i dr.sci. Suad Mahmić, direktor ASK Consulting.

Ne webinaru je istaknuta neophodnost poznavanja vrsti rizika s kojim se može suočiti organizacija, kao i značaj definiranja strategije za upravljanje rizicima. U tom smislu, svaka organizacija treba da identificira rizike, zatim da ih analizira, procjenjuje i eliminira odnosno ublažava. Sve ove mjere trebaju biti praćene redovnim preispitivanjem i monitoringom kako bi bile kontinuirano adekvatne za potencijalne odnosno identificirane rizike.

Predavač na webinaru bila je Mirela Šuško.